UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Dva protichůdné principy přírody? Nebo jen špatné a dobré knihy?

Mnoho lidí přestává být spokojeno jak s obecně přijímaným materiálním pohledem na fungování světa, tak i se svou rolí, kterou oni sami v tomto světě zaujímají. Leckdo už pochopil, že skutečně existuje něco jako makrokosmos, čili vše vnější kolem nás, a mikrokosmos, zde chápaný jako tělo a osobnost konkrétního člověka. Není těžké si uvědomit a postřehnout, že na oba takto definované "vesmíry" působí podobné síly vytvářející podobné předvídatelné situace a že oba vesmíry jsou společně podřízeny totožným principům vytvářejícím všeobecný řád.

Cena za zpřístupnění článku: 3 Kč. Pokud nemáte žádný voucher, zažádejte si o něj, případně navštivte stránky "Co je to voucher" nebo "FAQ - často kladené otázky".