UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Rubrika — Na tajné stezce

„Na tajné stezce“

Před několika desítkami let jsem zdědil po svém dědečkovi rukopis dětské dobrodružné knížky, která nebyla nikdy vydána. Dědeček byl knihkupec a jako drobný nakladatel vydal a k vydání připravoval několik knížek.  Dobrodružnou knížku „Na tajné stezce“ nechal napsat kolem roku 1945 jedním panem učitelem, kterému za rukopis zaplatil 25 tisíc tehdejších korun. Následně požádal svého přítele, Pokračování…

23. 01. 2013   komentáře 3   Přečteno: 5 737x    

Na Tajné stezce – Závěr

  Závěr V zatáčce cesty stojí žebřiňák. Je celý ozdoben chvojím. To vesničtí chlapci připravili na rozloučenou s osadníky ze staré pily. Zapřaženi jsou krásní Sukáčovi hnědáci. Kufry a batohy uložili si již chlapci a teď se dívají dolů k pile. Naposledy. Poslední odchází Oskar. Děkuje slzící Karasce. Karel odešel z Osady o něco dříve. Snad si ještě povykládal Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – Závěr   Přečteno: 2 614x    

Na Tajné stezce – 16.kapitola

Kapitola šestnáctá „Rychtáři, Kučera se vrátil. Tam dole kdesi vyhořel a přišel o všechno, a tak by se tu rád zase uchytil. To je ten, co bydlel na samotě se svou hluchou matkou a po její smrti se najednou odstěhoval.“ „Vždyť práce je tu dost, tak se jistě v rodném kraji lépe uživí než někde v cizině. Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 16.kapitola   Přečteno: 2 821x    

Na Tajné stezce – 15.kapitola

Kapitola patnáctá Pouť je děvucha rozvýskaná. Ve svátečním šatě vběhne do vesnice, u každé chalupy se zastaví, na každé okno zaťuká. Letos přišla sluncem prozářená, po žních zbohatlá. Od božího rána přicházejí procesí ze sousedních obcí se svými korouhvemi, aby se rozloučila s poslední poutí. Nejprve zajdou do kostela a pak se poutníci rozběhnou se známými Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 15.kapitola   Přečteno: 2 410x    

Na Tajné stezce – 14.kapitola

Kapitola čtrnáctá Žita se ztratila z polí, jako by šlehl tajemným proutkem. Po strniskách uvidíš sem tam pobíhat slepice nebo husy. Lidské hemžení utichlo a přichází již jen ojedinělý člověk – oráč a podmítá. Jakmile byly chlebodárné trávy odvezeny, rázem přestává žhnout horko jako z výhně. To už vítr probíhá se po uvolněných polích a noci se Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 14.kapitola   Přečteno: 2 443x    

Na Tajné stezce – 13.kapitola

Kapitola třináctá „To mi jistě chcete, pane vrchní strážmistře, povědět něco nového o uprchlém členu naší Osady, Jindrovi,“ zahájil Oskar rozhovor. „O tom vám toho moc nepovím. Pokud tak někdy něco doslechnu, chodí stále po vesnicích a šumaří. Daří se mu jistě dobře a snad ještě neměl takové prázdniny jako letos. Omladina je za ním Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 13.kapitola   Přečteno: 2 299x    

Na Tajné stezce – 12.kapitola

Kapitola dvanáctá Ztemnělá půlnoc bez měsíce. Horká tma prolne ovzduší a chce se ti spát. Tisíce hmyzů opustí své denní skrýše a všichni se vydají do temného prostoru. Slyšíš je zpívat. Tichým mávnutím proletí vzdušným proudem netopýr nebo sova. V takovou chvíli vyzývá každý ležící kmen, každý pařez i kámen k posezení. Hlavou ti projde Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 12.kapitola   Přečteno: 2 287x    

Na Tajné stezce – 11.kapitola

Kapitola jedenáctá Zas se ukázaly krásné dny. Dny, kdy slunce roztopilo zemi do žhava. Hlína praskala nedostatkem vláhy a obilí sklonilo své klasy naplněné božím darem. Osiny se již rozestupovaly a bělostné mléko v zrnech měnilo se v chléb. Chlapci osmahli a vyrostli v Osadě. Po několik dní chodili se vždy odpoledne koupat do rybníka vysoko nad Osadou. Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 11.kapitola   Přečteno: 2 298x    

Na Tajné stezce – 10.kapitola

Kapitola desátá Poplach v Osadě. Každý řádný osadník musí vědět a hlavně musí zažít, co je to poplach. Ten přijde jedenkrát znenadání, když sladce spíš a zdá se ti sen, který bys chtěl, aby trval bez konce. Je ti tak blaze, že ani necítíš, že jsi na světě, když zazní to hrozné slovo: Poplach. Bylo skoro Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 10.kapitola   Přečteno: 2 514x    

Na Tajné stezce – 9.kapitola

Kapitola devátá Několik dní lilo jako z konve. V osadě byl ospalý život. Práce bylo sice pořád dost, jenže to nebylo to, nač se chlapci tolik těšili. Pokukovali do deště, ale nikde na obzoru nechtěla se objevit žádná trhlina, kterou by slunko mohlo vysypat fůru svých paprsků na rozmáčenou zem. Pracovalo se ve dřevěné budově pily. Byly Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 9.kapitola   Přečteno: 2 373x    

Na Tajné stezce – 8.kapitola

Kapitola osmá Oskar vydal se ranním šerem do města. Příhoda včerejšího dne jej značně rozrušila a cítil, že potřebuje značného uklidnění. Jako skála padl na něj pocit odpovědnosti. Rodiče svěřili mu své děti, mezi nimi také Karla. Synek továrníka, který neměl pro svého jediného synka nikdy času, a tak zůstával chlapec hlavně odkázán na matku, Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce – 8.kapitola   Přečteno: 2 284x    

Na Tajné stezce- 7.kapitola

Kapitola sedmá Vzpomínám na ten kus světa jako na pohádku. Snad tudy někdy ďábel bloudil s divokým spřežením a ohnivým rádlem vyryl děsivou brázdu napříč podlouhlým zástupem kopců. Najednou se asi zastavil, zadíval se do temné dálky a překvapeně zasténal pod tíhou tvrdé země. Zde kámen se těsně ke kameni tulí s takovou vroucností, jak je to Pokračování…

15. 01. 2009   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Tajné stezce- 7.kapitola   Přečteno: 2 468x