UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Benzínový kapesní ohřívač

Návody k použití pro armyshopy Vlkodlak.cz a Smrtihlav.cz

Benzínová kapesní kamínka

Návod k použití

 

   Princip práce ohřívače je založen na vytěsnění tepla při bezplamenném okysličování benzinových par za pomoci katalyzátoru.

Technické údaje:

Použité palivo: technický benzín

Objem zásobníku: 25 +/- ml

Čas provozu: min. 8 hod

Spotřeba paliva: max. 3 g/1 hod

Rozměry: 100 x 60 x 20 mm

Váha prázdného ohřívače: 110 g

Uspořádání: Obr. č. 1

1 – zásobník

2 – nástavec

3 – hořáček

4 – kryt

Pravidla a zásady bezpečnosti – uvedení do provozu:

 

1) Plnění palivem neprovádějte u ohně! Sejměte kryt 4 a nástavec 2 a hořákem 3.

2) Zvolna naplňte zásobník benzínem pouze do nasycení vaty. Nepřeplňujte zásobník, pečlivě setřete přebytečný benzín do sucha! Při otočení zásobníku plnícím otvorem dolů nesmí benzín vytékat ani odkapávat.

3) Nasaďte nástavec s hořáčkem na místo a zahřejte nekouřícím plamenem. Za 5-10 sec. ohřevu začne probíhat reakce provázená ohřevem hořáčku. Ohřívač je v plném provozu za 5-10 min. Při nižších teplotách se značně snižuje odpařování benzínu, proto dbejte, aby zásobník 1 byl teplejší než 15 stupňů C (případně nahřejte i kryt 4) 4)Nasuňte kryt a umístěte ohřívač do látkového pouzdra.

5) Ukončení provozu: sejměte nástavec s hořáčkem pomocí krytky a ochlaďte na vzduchu.

Vždy dodržujte tyto zásady:

 

Ohřívač smí používat pouze svéprávná osoba straší 18 let. Nemanipulujte s ohřívačem v uzavřených prostorách s možností nakupení benzínových par! Nevkládejte ohřívač ke spícím nebo nepohyblivým osobám, k dětem ani ke zvířatům. Nenechávejte pracující ohřívač bez dozoru.

Nedotýkejte se sítka hořáčku. Pozor, během provozu je hořáček velmi horký, zabraňte jeho kontaktu s osobami nebo materiály, které by mohl teplem poškodit.

Používejte výhradně technický benzín nebo benzín do zapalovačů, zabráníte poškození katalyzátoru. Při dlouhodobém provozu se povrch hořáčku zanáší. regenerace: sejměte hořáček a propláchněte lihem, prohřejte v nekouřícím plameni 1-2 min.

Před delším uložením nechte ohřívač zcela zbavit benzínu tak, že jej necháte pracovat tak dlouho až sám vyhasne a přestane hřát. Skladování ohřívače s benzínem v zásobníku je nepřípustné. Palivo (benzin) přenášejte a skladujte zvlášť ve vhodné bezpečné nádobce.

 Výrobce: Miltec, Německo

Přepravní obal: Obal je kombinací papíru/lepenky (PAP) a polyethylenové fólie nebo sáčku (PET). Nepotřebný obal prosím odložte do nádob na tříděný odpad nebo zlikvidujte jako běžný komunální odpad. Obaly neponechávejte dětem na hraní – hrozí udušení nebo spolknutí malých částí.

Dodavatel: Marek Chlíbek, Bezručova 339, 784 01, Litovel, www.vlkodlak.cz (Armyshop)

E-mail: chlibek@specnaz.cz , Tel.: 604 775 367

CHLIBEK.CZ – Klid je největším důkazem síly.

SPECNAZ.CZ  Nebojuji pro čest. Bojuji abych vyhrál.