UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

OHLAS č. 23

Vážený pane Chlíbek!
Děkuji vám za promptní vyřízení mojí objednávky. Nahlédl jsem i do stránek, na něž jste mi poskytl odkaz. Zaujala mě vaše poznámka o zabijácích rekrutujících se z řad sběratelů zbraní apod. Celkem bych vaše vysvětlení akceptoval. Přiznám se, že palné zbraně mi toho moc neříkají, projevuji však jistý zájem o tzv. chladné zbraně. Zajímají mě konkrétně nože, a to od historie až do současnosti, funkčnost a řešení jejich čepelí i rukojetí.
     Proč vám to píšu? Zamýšlel jste se někdy nad tím, proč je dnes takový zájem o speciální jednotky a různé bojové sporty i vojenské kluby? Co v tom ti lidé hledají? Okruhem otázek točícím se mj. i okolo tohoto jsem se zabýval léta a dosud nejsem hotov. Nyní však mám za to, že ti lidé (většinou jsou to muži) v tom hledají jistý zdroj a snad i  potvrzení svojí mužské energie. Hledají v tom to, co jim nikdo z jejich okolí nedal. Nedostali to od otců  ani od dědů. Sdružují se do part, které končí vesměs dle toho, do čeho se při svých experimentech pustili. Co si o tom myslíte vy? Zabýval jste se někdy nad tím, odkud pramení váš (nebo vašich přátel a známých) zájem o vojenskou tematiku? Uvedenou připomínku prosím neberte jako útok na vaši osobu, zajímá mě skutečně jen podstata věci. Pro dokreslení situace: pohyboval jsem se léta v různých náboženských a církevních spolcích a mohu vám tímto říci, že přes proklamovanou lásku k bližnímu v mnoha případech docházelo (zcela jedno zda k vědomé či neúmyslné) psychické manipulaci se zúčastněnými osobami, pokrytectví apod., že už člověk pomalu nevěděl, zda dotyční mají máslo na hlavě a nebo máslo v hlavě.  Hlavní příčina toho všeho byla v neochotě lidí si přiznat svou vlastní realitu. Krátce řečeno: STRACH. A cílem nebylo si přiznat vlastní skutečnost jako spíše budit zdání něčeho, co není …  Z tohoto pohledu mi dezertéři od víry (nebo do toho, co se za ni považuje) přišli pravdivější než jejich okolí.
     Strach, zbabělost, nedostatek energie, ….. a vy jste první člověk, který prošel speciálním výcvikem a s nímž jsem mohl vstoupit do kontaktu. Budete-li mít pocit, že k nadhozeným otázkám máte co říci, uvítám zase já nějakou vaši reakci. Už déle než rok se zaobírám myšlenkou, že bych napsal knížku na téma zbabělost, její zdroje a jak jí čelit.
Zdraví a hezký den přeje
Jiří