UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

HOLČIČÍ SURVIVAL

Intimní vztahy mezi muži a ženami dokážou stmelit nebo naopak rozložit každou skupinu. Ať už jde jen o výcvik nebo reálné přežití.

Vlastně se to týká skoro každého z nás. Vlastním přístupem k opačnému pohlaví si můžeme hodně pomoci nebo i ublížit.

.

.

DAGO