UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Rubrika — Válečná diverze a sabotáže

Poslední akt odvahy

Malá země typu České republiky nemůže vést nikdy sama válku. Její armáda je miniaturní, bez schopnosti kohokoliv smysluplně napadnout a bez síly ubránit naši zemi. To není urážka, jen zjevný fakt, plynoucí z naší státní nevelikosti a omezených finančních možností. Útočných válek se můžeme účastnit pouze jako přizvaní účastníci v rámci rozsáhlejších paktů a stejně tak při obraně bychom měli doufat v masivní pomoc spojenců, kterým bychom snad za tu pomoc stáli. Viděno pragmaticky, může nastat situace, a s ohledem na světový vývoj dokonce velmi snadno, že nás v budoucnu napadne nepříte