UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Mašínové „produkt doby“

 

  Po delší přestávce jsem nakoukl na stránky specnazu a vida, Mašíni jsou opět tématem. Upřímně se hned v úvodu přiznávám, že jsem tehdy s nimi nebyl, tudíž veškeré dále řečené je pouhý můj názor.

  První a zcela zásadní informací pro pochopení situace je Novákova kniha Zatím dobrý. Kupte si ji, pučte si ji, nebo si obsah nechte alespoň převyprávět. Jistě že nemusíte všemu věřit, ani já všemu neuvěřil, ale průměrně inteligentní jedinec by mohl pochopit poválečnou situaci rodiny Mašínů, tedy i obou bratrů. Máte-li alespoň trochu smysl vžít se do osobnosti jiného člověka, porozumíte myslím dostatečně zarputilému postoji obou tehdy mladých kluků, mladých jako většina z návštěvníků tohoto webu.

  Druhou neméně podstatnou skutečností je tolik „diskutovaný“ způsob záškodnického boje. Často jsem slyšel a četl o „obyčejném vraždění“ či „loupení pod výmluvou odboje“. Vážení zidealizovaní přátelé, partyzánský boj není ničím jiným než loupením a vražděním, toť je jeho přesnou metaforou. Nechat se zmlátit v bolševické vyšetřovně není žádný odboj, je to jen hodné soucitu a pochopení utrpení druhého. Ani vydávání protikomunistických periodik jakož i všechny obdobné typicky české „akce“ nebyly odbojem. Boj v týlu nepřítele je krutý, není spravedlivý k obětem a škodám, nezná slova fair play. Není možné si v tomto boji dovolit jakoukoli z parádiček dnešních filmových superhrdinů. I bratři Mašínové to záhy zjistili vlastními chybami. Je třeba mít neustále na mysli, že proti záškodníkům stojí jak veškeré mocenské složky státu, tak i drtivá většina obyvatelstva (i když poválečné obyvatelstvo německé Mašínům velkou měrou na útěku pomohlo, což ovšem lze považovat pouze za výjimku).

  Zbývá již jen jediné, zjistit, kde je k sakru vlastně rozdíl mezi terorismem a odbojem. Jestli ale čekáte, že vám na tuto otázku obratem odpovím, máte smůlu. Jisté je jen to, že metody jsou stejného ražení a záleží pouze na otrlosti zúčastněných bojovníků, kam až jsou ochotni zajít. Dalo by se namítnout, že rozhoduje idea v lepší a spravedlivější (demokratickou) budoucnost, jenže islám má zase ten svůj správný recept, stejně jako neonacisté a konečně i komunisti. Správných receptů je více než dost, chybějí však správní lidé, kteří by je správně použili. Proto by si měl každý samozvaný soudce položit otázku, čím právě on může přispět k obraně svobody vlasti. Tato svoboda není totiž ničím samozřejmým a již jen nemnozí pamatují poslední největší boj o nadvládu světa. Jací byli vítězové a jací poražení ať zkoumají historici. Jací jsme však mi teď a jací budeme zítra, až přijde okamžik rozhodnutí, zda učinit krok vpřed či pouze sklopit hlavu? Ptejme se a učme se z historie a od historiků, ať máme  při lámání chleba jistotu, že nejsme teroristy.

 

                                                                                   Napsal Toulavý medvěd

                                                                                   toulavy.medved@tiscali.cz

 

Kdo nemá odvahu bojovat za svobodu své vlasti, ten si ji nezaslouží! (Karel Hora)

————————————————

 

Volné diskuse nad tématem bratří Mašínů se můžete zúčastnit zde:

http://www.specnaz.cz/forum/viewtopic.php?p=14224#14224