UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

NOUZOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ po KOLAPSU civilizace !!

Pár slov o tom, jak bude stát informovat obyvatelstvo při opravdu velkém průšvihu.