UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Příprava na potenciální krizi – zálohujte své důležité dokumenty a potřebné informace

Po jakékoliv větší katastrofě budou mít přeživší lidé snahu se sdružovat do větších skupin a sociálních celků, které jsou dlouhodobě více životaschopné, než pouhé přežívání jednotlivců. Tyto skupiny budou vznikat víceméně nahodile a chaoticky čistě sdružováním přeživších osob nacházejících se v konkrétním prostoru. I když po prvním úderu krizové situace zcela převládne prostý lidský pud jeden druhému pomáhat, ať už se jedná o kohokoliv, velmi rychle budou tyto prvotní projevy soucitu a vzájemné pomoci vystřídány chladnokrevnou kalkulací a zvažováním, kdo je pro společnost užitečný a kdo je postaven do role parazita.

Cena za zpřístupnění článku: 10 Kč. Pokud nemáte žádný voucher, zažádejte si o něj, případně navštivte stránky "Co je to voucher" nebo "FAQ - často kladené otázky".