UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Zapalovač benzínový – plnitelný

Návody k použití pro armyshopy Vlkodlak.cz a Smrtihlav.cz

Zapalovač benzínový – plnitelný

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ  PALIVA BENZÍNOVÉHO ZAPALOVAČE:

Neplňte zapalovač v blízkosti otevřeného ohně nebo tepelného zdroje! Zapalovač plňte pouze benzínem k tomu určeným. Vyjměte vnitřní část zapalovače a nadzvedněte plstěné těsnění. Přiměřeně naplňte stěsnaný materiál (výplň) benzínem. Plňte pomalu! Nepřeplňujte! Vnitřní část zasuňte zpět. Po plnění otřete zapalovač a ruce dříve, než si zapálíte.

NÁVOD NA VÝMĚNU KAMÍNKU BENZÍNOVÉHO ZAPALOVAČE:

Vyjměte vnitřní část zapalovače. Vyšroubujte a vyjměte šroubek s pružinkou. Přesvěčte se, zda v trubičce nezůstal zbytek starého kamínku. Vložte nový kamínek k tomu určený. Zašroubujte pružinku zpět až do konce, jinak zapalovač nebude dovírat! Zasuňte vnitřní část zpět.

NÁVOD NA VÝMĚNU KNOTU BENZÍNOVÉHO ZAPALOVAČE:

Vyjměte vnitřní část zapalovače a nadzvedněte plstěné těsnění. Pinzetou vytáhněte stěsnaný materiál (výplň) a protáhněte  pinzetou nový knotek k tomu určený. Vložte zpět výplň a knotek výplní propleťte. Zasuňte vnitřní část zpět.

BEZPEČNOSTÍ INSTRUKCE:

Nenechávejte v dosahu dětí! se zapalovačem smí manipulovat pouze svéprávné osoby straší 18-ti let. Zapalovač nezapalujte v blízkosti obličeje nebo oděvu! Zapalovač obsahuje hořlavou kapalinu! Zapalovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 C ani delšímu slunečnímu osvitu! Zapalovač nepropichujte ani nevhazujte do kamen! Tento zapalovač není samozhášecí – pro zhasnutí je nutno uzavřít víčko. Nikdy nenechávejte zapalovač v uzavřeném prostoru automobilu

Přepravní obal: Obal je kombinací papíru/lepenky (PAP) a polyethylenové fólie nebo sáčku (PET). Nepotřebný obal prosím odložte do nádob na tříděný odpad nebo zlikvidujte jako běžný komunální odpad. Obaly neponechávejte dětem na hraní – hrozí udušení nebo spolknutí malých částí.

Dodavatel: Marek Chlíbek, Bezručova 339, 784 01, Litovel, www.vlkodlak.cz (Armyshop)

E-mail: chlibek@specnaz.cz , Tel.: 604 775 367

CHLIBEK.CZ – Klid je největším důkazem síly.

SPECNAZ.CZ  Nebojuji pro čest. Bojuji abych vyhrál.