UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

OHLAS č. 97

Ahoj,Marku.

Četl jsem recenzi na knihu Angolská anabáze. Byť tato kniha je poměrně prosta ideologie, je přesto poznamenána dobou vzniku.V žádném případě však nechci snižovat nedobrovolné účasníky tohoto pochodu.Spíše mám dojem že jejich záchrana nebyla mezi prioritami tehdejší politiky. Chtěl bych proto Ladislavě a dalším zájemcům vzkázat že existují i další knihy které se podobnou tematikou zaobírají čistě odborně.

Doporučuji zaměřit pozornost na následující tituly:

      Šulc,Dvořák,Morávek – Člověk na pokraji svých sil (Avicenum 1971)

      J.Dvořák – Člověk mezi životem a smrtí (Avicenum 1986)

Jedná se o knihy populárně naučné, s množstvím ukázkových příkladů, velmi čtivě napsané. Když jsem je kdysi dávno četl poprvé, domníval jsem se že se jedná o výsledky nějakého armádního výzkumného úkolu. Pak jsem se divil co všechno se nezkoumalo ve Výzkumném ústavu železničním.

 Armáda měla oficiálně předpis Zprav 54-3: Zásady sebezáchovy v týlu nepřítele (1969).Pokud jej někdo máte k dispozici napište zhodnocení, jistě by to bylo zajímavé.Dále existuje kniha: Oliva – Sám v nepřátelském týlu (1969) a Příručka průzkumníka (1984) obě byly normálně v knižní distribuci.

Zdraví Jirka – Saluki

 

Zde chci jen dodat, že všechny uváděné tituly, ačkoliv jsou staršího data vydání, jsou bezproblémově k dispozici ve všech (dříve státních) vědeckých knihovnách, v nichž se jako čtenář může zaregistrovat kdokoliv a získat tak přístup k unikátním informacím.

Marek