UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

KDE LEGÁLNĚ ZALOŽIT OHEŇ V LESE?

Možná trochu smutné povídání o tom, kde si můžete v přírodě založit oheň.