UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Provozovatel webu

Provozovatel internetových stránek www.specnaz.cz je:

Marek Chlíbek

Bezručova 339

784 01 Litovel , ČR

IČ: 616 23 253

E-mail: chlibek@specnaz.cz

Ctím zákony platné v České Republice a na jejím území je dodržuji.

.

Informace k výcviku Specnaz,

kterým prošli někteří čeští a slovenští občané:

Vzhledem k politickému směřování České republiky a mediálně živenému strachu ve společnosti dnes již pravděpodobně nikdo nepřizná vazby na ruské silové rezorty nebo osobní účast na tehdejší bojové přípravě. Pro jednotlivé osoby by to mohlo mít vážné právní nebo osobní následky. Za současného stavu je vhodné tyto informace publikovat již pouze formou všeobecného shrnutí.

Speciální výcvik byl určený pro místně vytipované osoby, spíše mladšího věku. Účelem bylo připravit odborně a fyzicky způsobilé dlouhodobé kontakty, využitelné v případě vojenského konfliktu v evropském teritoriu. Výcvik byl vedený formou opakujících se vícedenních stáží a obsahoval čtyři hlavní pilíře.

– Fyzickou a výsadkovou přípravu. Výuku boje muže proti muži.

– Výuku širokého spektra improvizovaných sabotáží a taktiky guerillového boje. Metody získávání a distribuce zpravodajských informací.

– Metodiku dlouhodobého přežití na nepřátelském území. Schopnost zajišťovat podmínky, navádět a logisticky podporovat výsadky speciálních sil.

– Taktiku organizace, hmotného zabezpečení a vedení skupiny do sta osob z řad civilního obyvatelstva přeživšího použití zbraní JABICH. Zejména zajištění zdravotnického zabezpečení, fyzického přežití a dlouhodobě udržitelného sociálního fungování skupiny.

– Některé zájmové osoby byly také připravovány pro servis a dohled nad ukrytými depoty zbraní a explozivního materiálu, budovaných na různých místech jednotkami Specnaz před stažením CA z evropských satelitů.

Výcvik vedli příslušníci odřadu Specnaz GRU, dislokovaného v Lázních Bohdaneč, plus další externisté z GRU. Teoretická výuka a základní fyzická příprava probíhala střídavě v objektech CA v Olomouci, Šumperku a Jeseníku. Speciální praktická bojová příprava v areálu VVP Libavá. Zrychlenou výsadkovou přípravu zajišťovali příslušníci Průzkumného praporu Riečky.

Osoby, zařazené do výcvikového programu byly vedeny k značné samostatnosti a různými pobídkami motivovány k samostatné odborné a fyzické přípravě, k čemuž jim byly poskytovány studijní materiály, sestavovány výcvikové plány a zadávány praktické cvičné úkoly.

Po nuceném odchodu sovětských vojsk z území Československa, pokračoval výcvik formou několikadenních stáží, vždy pro několik školených osob plus jeden až tři instruktoři dojíždějící externě. K tomuto účelu byly krátkodobě najímány tehdy většinou prázdné objekty organizace SSM a ROH. Například školící a rekreační středisko u Hanušovic na Šumpersku.

Několikrát ročně bylo organizováno zahraniční soustředění ve formě výcvikového lágru. Těch fungovalo několik. Nejvyužívanější se nacházel v ruské Kaliningradské oblasti, u moře na písečné výspě (kose) naproti městu Baltijsk, v areálu letiště, bývalé válečné základny německé Luftwaffe, která je ze tří stran obklopená mořem, se snadnou možností střežení a kontroly pohybu nežádoucích osob.

Speciální kurzy a stáže bojové a jiné odborné přípravy byly zajišťovány i poblíž, ve vojenských zařízeních ruského vojenského námořnictva a ponorkového loďstva, města Kaliningrad, na tankodromu a vojenské pláži jižně od Kaliningradu a například i ve věznici poblíž.

Po vstupu České republiky do NATO paktu, nebyly už stáže na území ČR konány (v rámci mezistátních neveřejných dohod o toleranci rozšíření NATO ze strany Ruska) a veškerý další výcvik probíhal a probíhá v Kaliningradské oblasti a jinde.

Osoby, procházející výcvikem Specnaz, měly občanství svého státu. Neměly ruské státní občanství, nebyli zákonnými příslušníky ruských ozbrojených sil a nebyly jim udělovány vojenské hodnosti.

Někteří později přerušili vazby a uplatnili svůj výcvik odchodem do Francouzské cizinecké Legie nebo jako nájemní vojáci v občanské válce v Jugoslávii. Jiní dodrželi původní instrukce a stali se příslušníky českých ozbrojených složek nebo státních struktur, kde stoupají v hierarchii a udržují své posty.

Jiné osoby žijí běžný civilní život a jsou stále v záloze, jako takzvaní spící agenti, s pasivním pobíráním motivační renty.

V celkovém součtu se jednalo o několik málo desítek osob a není vyloučeno, že v ČR tehdy existovalo více oddělených skupin s výcvikem v různých lokalitách.

* * *